Atenționare I.S.U. „Crișana” cu privire la coșurile de fum!

0
82

În ultimele cinci zile, în intervalul 02 – 06 decembrie a.c., în judeţul Bihor au avut loc un număr de 11 incendii a căror cauză probabilă o reprezintă coşurile de fum necurăţate, defecte, amplasate ori neprotejate corespunzător faţă de materialele combustibile.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” al judeţului Bihor a emis un comunicat prin care le reaminteşte cetăţenilor că, burlanele şi coşurile de fum reprezintă una din cauzele frecvente de incendiu în lunile reci ale anului.

Împrejurările producerii acestor evenimente sunt legate de necurăţarea la timp și corespunzătoare a funinginii depuse pe coşurile de fum, neîntreţinerea coşurilor în urma utilizării lor îndelungate, neizolarea faţă de materialele combustibile din structura acoperişurilor şi planşeelor (grinzi, căpriori), neasigurarea etanşării burlanelor şi coşurilor de fum, precum şi existenţa unor coşuri de evacuare a fumului cu terminaţie în spaţiul podului pentru a menţine o temperatură mai ridicată şi pentru afumarea cărnii.

Potrivit căpitanului Camelia Roșca, pentru asigurarea securităţii la incendiu, coşurile de fum necesită respectarea următoarelor condiţii:
– coşurile se leagă de structură la trecerea prin planşee, prin dispozitive constructive în vederea asigurării rezistenţei şi stabilităţii;
– la străpungerea planşeelor combustibile, elementele de lemn ale planşeelor trebuie sa fie distanţate la cel puţin 24 cm de la faţa interioară a coşului de fum (completarea spaţiului dintre coş şi planşee se realizează cu materiale termoizolatoare incombustibile);
– când coşurile sunt lângă pereţi de lemn sau alte materiale combustibile, se lasă între perete şi coş un spaţiu de cel puţin 10 cm, protejând în acelaşi timp peretele cu materiale rezistente la foc;
– la traversarea podului clădirii şi la străpungerea acoperişului, feţele exterioare tencuite ale coşurilor trebuie să fie la cel puţin 10 cm distanţă de elementele din lemn;
– în podurile clădirilor, coşurile se tencuiesc pe interior şi pe exterior şi se dau cu var, pentru a se putea observa cu uşurinţă eventualele fisuri;
– în podul clădirilor şi în încăperi nesupravegheate, pardoseala din dreptul uşiţei de curăţare se protejează cu materiale incombustibile;
– gurile de evacuare ale coşurilor de fum din clădirile cu învelitori combustibile se prevăd cu dispozitive de protecţie contra scânteilor (grătare din sârmă);
– coşurile amplasate până la distanţa de 150 cm de coamă trebuie să depăşească coama cu 50 cm pentru învelitori incombustibile şi cu 100 cm pentru învelitori combustibile;
– se interzice racordarea focarelor alimentate cu gaze, la canalele de fum care deservesc şi focare cu combustibil solid sau lichid;
– în spaţiile cu pericol de incendiu şi explozie, nu se folosesc burlane din tablă pentru evacuarea fumului;
– se interzice folosirea improvizaţiilor la burlanele metalice de evacuare a fumului cu coturi multiple, montate pe lângă pereţii combustibili sau în apropierea materialelor combustibile;
– asiguraţi verificarea şi curăţarea periodică a  coşurilor de fum, precum şi repararea acestora, dacă este cazul, de către personal specializat.

Facebook Comments

comments

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here