Instituția Prefectului a atacat în instanță regulamentul ce supraimpozitează clădirile din 2019

0
974

Prefectul județului Bihor, Ioan Mihaiu, a atacat în instanță regulamentul ce supraimpozitează din 2019, clădirile joase din Centrul Istoric și cele nealiniate la frontul stradal.

Instituția Prefectului județului Bihor a atacat în instanță Hotărârea de Consiliu Local nr. 697/26.07.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea unor cote adiționale de impozitare pentru clădirile care nu respectă încadrarea în frontul stradal construit și/sau regimul de înălțime stabilit.

„Instituția Prefectului jud. Bihor, în temeiul art. 123 alin. 5 din Constituția României, al Legii nr. 554/2004 privind Contenciosul administrativ, al Legii nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, în baza principiului legalității pe care își întemeiază activitatea prefectul, precum și a celorlalte prerogative legale,

Întrucât s-au constatat elemente de nelegalitate care încalcă mai multe dispozitii legale, apreciind astfel H.C.L. în discuție ca fiind ilegală, s-a luat decizia de a ataca la Tribunalul Bihor, Secția Contencios Administrativ, Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 697/26.07.2018”, se arată în comunicatul de presă, transmis de către Cancelaria Prefectului judeţului Bihor.

Printre aspectele invederate de către Prefectură instanței de contencios, se numără:
– nerespectarea procedurii privind dezbaterea publică și transparență decizională, materialul supus dezbaterii fiind incomplet și fără a fi însoțit un studiu de impact;
– nerespectarea procedurii privind convocarea consiliului local cu cel puţin 5 zile înainte şedinţelor ordinare sau cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţele extraordinare.
– lipsa avizelor Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Oradea, respectiv: Buget, Urbanism și Juridice, precum și al Direcției Județene Bihor pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Național și al Comisiei consultative pe probleme de circulație și transport rutier;
– încălcarea principiilor fiscalității prevăzute de Codul Fiscal și Constituția României;
– încălcarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată. Art. 18, alin. (2);
– încălcarea dreptului individual de proprietate prin impunerea unei limite minimale/maximale a suprafeței pe care o poate deține în proprietate o persoană.

„Subliniem faptul că, față de observațiile de nelegalitate de mai sus, prin adresa nr.7286/14.09.2018, am solicitat reanalizarea H.C.L.nr. 697/26.07.2018 și revocarea acesteia, în prima ședință a Consiliului Local Oradea, în vederea restabilirii legalității, însă până la momentul depunerii acțiunii actul administrativ nu a fost  revocat”, se mai arată în comunicatul Instituției Prefectului Bihor.

Motivarea Prefecturii județului Bihor, poate fi citită integral, pe site-ul instituției.

Drept urmare a acestei măsuri, prevederile regulamentului sunt suspendate, până la pronunțarea unei hotărâri definite a instanței în acest sens.

Facebook Comments

comments

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here